top of page
Willem-1.png
  • LinkedIn

Willem Louridtz

Wasko Kinderopvang

Willem Louridtz uit Haarlem, directeur bij Wasko Papendrecht

KORTE OMSCHRIJVING BEDRIJF

Stichting Wasko is een regionale kinderopvangorganisatie actief in vier gemeentes Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht en Molenlanden met het hoofdkantoor in Papendrecht. Met 500 medewerkers biedt Wasko in deze gemeentes op meer dan 50 locaties kinderopvang aan voor kinderen in leeftijd van 0-12 jaar in de vorm van kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen, buitenschoolse- tussenschoolse- en vakantieopvang. Veel zijn gevestigd bij of in basisscholen. Stichting Wasko is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Eventuele winst wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onze dienstverlening en komt ten goede aan de samenwerking met lokale maatschappelijke partners. We bestaan dit jaar 35 jaar!

MIJN MOTIVATIE OM JURYLID TE WORDEN

Voordat ik bij Wasko startte heb ik altijd in het bedrijfsleven gewerkt voor start-ups en grote  bedrijven, met verschillende producten en in uiteenlopende sectoren van retail tot horeca. Hierbij heb ik altijd speciale aandacht gehad voor vernieuwing, klantgerichtheid,  servicegerichtheid en duurzaamheid. Ik vind het leuk en relevant om als jurylid een bijdrage te leveren om Papendrechtse ondernemers ook op deze elementen te beoordelen, te waarderen en in het zonnetje te zetten. Heel leuk om samen te werken met de juryleden, die woon- en werkzaam zijn in Papendrecht, waardoor ik deze mooie gemeente steeds beter leer kennen.

HOE IK KIJK NAAR ONDERNEMEND PAPENDRECHT

Ik kende Papendrecht eigenlijk niet voor ik in april dit jaar als directeur-bestuurder begon bij Wasko Kinderopvang. Ons hoofdkantoor staat in Papendrecht en ik ben Papendrecht nog steeds verder aan het ontdekken. Door de jury bijeenkomsten en het bespreken van genomineerde ondernemers in Papendrecht ben ik wel snel bekend geworden met ondernemend Papendrecht. Een mooie diversiteit aan echt lokale ondernemers met duidelijke wortels in Papendrecht.

MIJN KERNWAARDEN

Betrouwbaarheid, integriteit, creativiteit, echtheid

bottom of page